Number of the records: 1  

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.2.2014, sp.zn. 29 Cdo 3059/2011

 1. Title statementUsnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.2.2014, sp.zn. 29 Cdo 3059/2011
  AnnotationPřitakávaje soudu prvního stupně v závěru, podle něhož majoritní akcionář při přijímání usnesení valné hromady o rozdělení zisku nezneužil většiny hlasů (§ 56a obch. zák.) a označené usnesení není ani v rozporu s ustanovením § 178 obch. zák., zdůraznil (odkazuje na usnesení Ústavního soudu ze dne 25.března 2003, sp.zn. IV. ÚS 720/01), že „postavení akcionáře v akciové společnosti je charakterizováno zejména vahou hlasů, jimiž disponuje, a nelze tedy žádat na majoritních akcionářích, aby se přizpůsobovali vůli minoritních akcionářů více, než jim zákon přikazuje“.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 66, (2014), č.5, s.772-777
  Subj. Headings Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 720/01
  Akciové společnosti
  Rozdělení zisku
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.