Number of the records: 1  

Úhrada za poskytovanou zdravotnickou péči

 1. Title statementÚhrada za poskytovanou zdravotnickou péči : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.května 2013, sp.zn. 32 Cdo 23089/2011
  AnnotationOdkazy na nálezy Ústavního soudu: ze dne 21.února 2012, sp.zn. Pl. ÚS 29/11; ze dne 17.prosince 1997, sp.zn. Pl. ÚS 33/97; ze dne 8.února 2006, sp.zn. IV. ÚS 611/05; ze dne 21.března 2006, sp.zn. I. ÚS 717/05; ze dne 15.ledna 1997, sp.zn. II. ÚS 309/95; ze dne 11.května 2000, sp.zn. III. ÚS 158/99 a ze dne 6.září 2005, sp.zn. I. ÚS 643/04.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 18, (2014), č. 7, s. s.501-510
  Subj. Headings Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 29/11
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/97
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 611/05
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 309/95
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 717/05
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 158/99
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 643/04
  Přípustnost dovolání
  Zdravotní péče
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1