Number of the records: 1  

Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávným úradným postupom a súdna prax

 1. Main entry-name Jakubáč, Róbert, (author)
  Title statementZodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávným úradným postupom a súdna prax
  AnnotationAutor věnuje pozornost problematice příčinné souvislosti mezi nezákonným rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávnému úřednímu postupu a vznikem škody. Právě výklad pojmu "příčinná souvislost" vyvolává v aplikační praxi značné kontroverze. Autor se zamýšlí nad riziky, které z hlediska zodpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem představuje současná hypertrofie právních předpisů a předkládá úvahy de lege ferenda. Odkaz na nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 343/09 ze dne 12.5.2009, na usnesení sp.zn. III. ÚS 712/06 ze dne 27.9.2007.
  In Justičná revue. - Roč. 66, (2014), č.3, s. 301-326
  Subj. Headings Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 343/09
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 712/06
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1712/08
  Odpovědnost státu za škodu
  Škoda způsobená nesprávným úředním postupem
  Nezákonné rozhodnutí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountrySlovensko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1