Number of the records: 1  

Naléhavý právní zájem na určení, že jiné osoby nejsou členy družstva

 1. Title statementNaléhavý právní zájem na určení, že jiné osoby nejsou členy družstva : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 25.6.2013, sp.zn. 29 Cdo 3736/2012
  AnnotationZ nálezu Ústavního soudu ze dne 20.června 1995, sp.zn. III. ÚS 17/95, vyplývá, že o naléhavý právní zájem může zásadně jít jen tehdy, jestliže by bez soudem vysloveného určení, že právní vztah nebo právo existuje, bylo buď ohroženo právo žalobce, nebo by se jeho právní postavení stalo nejistým, což – řečeno jinými slovy – znamená, že buď musí jít u žalobce o právní vztah (právo) již existující (alespoň v době vydání rozhodnutí), nebo o takovou jeho procesní, případně hmotně právní situaci, v níž by objektivně v již existujícím právním vztahu mohl být ohrožen, případně pro nejisté své postavení by mohl být vystaven konkrétní újmě.
  In Právní rozhledy. - Roč.22, (2014), č.4, s. 148-149
  Subj. Headings Ústavní soud 2014
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 17/95
  Družstva
  Členové družstva
  Určovací žaloba
  Naléhavý právní zájem
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.