Number of the records: 1  

Odnětí možnosti realizovat právo na rodinný život jako žalovatelné porušení osobnostních práv

 1. Main entry-name Fabianová, Zuzana, (author)
  Title statementOdnětí možnosti realizovat právo na rodinný život jako žalovatelné porušení osobnostních práv
  Another responsib. Ondřejová, Eva, (author)
  AnnotationBrání-li rodič, kterému dítě bylo svěřeno do výchovy, bezdůvodně v kontaktu druhému rodiči s dítětem, zasahuje tak do osobnostních práv tohoto rodiče, konkrétně do práva na rodinný život. Žaloba na ochranu osobnosti by mohla být účinným právním prostředkem ochrany zejména v případech, kdy rodič bránil ve styku dlouhodobě či opakovaně, úmyslně, kdy flagrantně porušoval práva druhého rodiče na styk s dítětem nebo kdy nereagoval na soudní výkon rozhodnutí. Odkazovaná judikatura ÚS: nález z 13.3.2012, sp.zn. II. ÚS 3765/11; nález z 1.3.2000, sp.zn. II. ÚS 517/99; nález ÚS z 6.3.2012, sp.zn. I. ÚS 1586/09; nález z 11.9.2009, sp.zn. IV. ÚS 27/09; nález z 13.4.2010, sp.zn. II. ÚS 485/10; nález ze 7.11.2005, sp.zn. I. ÚS 618/05; nález z 11.5.2005, sp.zn. II. ÚS 554/04; usnesení z 6.6.2006, sp.zn. IV. ÚS 237/05; usnesení z 20.5.2002, sp.zn. IV. ÚS 315/01.
  In Právní rozhledy. - Roč.21, (2013), č.15-16, s. 522-527
  Subj. Headings Ústavní soud 2013
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3765/11
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 517/99
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1586/09
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 27/09
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 485/10
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 618/05
  Nález ústavního soudu II. ÚS 554/04
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 237/05
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 315/01
  Styk rodičů s dětmi
  Právo na rodinný život
  Žaloba na ochranu osobnosti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1