Number of the records: 1  

Problematika prokazování příčinné souvislosti v medicínsko-právních sporech

 1. Main entry-name Doležal, Adam (author)
  Title statementProblematika prokazování příčinné souvislosti v medicínsko-právních sporech
  Another responsib. Doležal, Tomáš (author)
  AnnotationV České republice se v soudní praxi vychází z požadavku prokázání stoprocentní příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním a škodou na zdraví. Většina medicínsko-právních sporů končí pro pacienta-žalobce neúspěšně, neboť není schopen se stoprocentní jistotou kauzální nexus prokázat. Tato situace je dlouhodobě neudržitelná. Velmi ojediněle se objevily názory, že tyto tradiční přístupy by měly být modifikovány - viz usnesení Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 1919/08.
  In Právník. - Roč. 152, (2013), č.6, s. 577-588
  Subj. Headings Judikatura ÚS
  Ústavní soud 2013
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1919/08
  Příčinná souvislost
  Náhrada škody na zdraví
  Medicínské právo
  Zanedbání lékařské péče
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.