Number of the records: 1  

Elektronické řešení sporů ověřuje teoretické hranice praxí

 1. Main entry-name Hülle, Tomáš, 1984- (author)
  Title statementElektronické řešení sporů ověřuje teoretické hranice praxí
  AnnotationMinisterstvo průmyslu a obchodu ČR učinilo z efektivního elektronického řešení sporů (ODR) jeden z významných bodů své politiky a začlenilo jej i do oficiální strategie mezinárodní konkurenceschopnosti. Důvodem je, že v současnosti neexistuje žádný způsob, jak by se daly řešit přeshraniční spory o malé hodnotě. V souvislosti s posuzováním navrhované úpravy s českým právem v oblasti rozhodčího řízení odkaz na nález ze dne 1.11.2011, sp.zn. II. ÚS 2164/10 a na nález ze dne 5.10.2011, sp.zn. II. ÚS 3057/10.
  In Revue pro právo a technologie. - Roč. 3, (2012), č.6, s.33-39
  Subj. Headings Judikatura ÚS
  Ústavní soud 2012
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2164/10
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3057/10
  Řešení sporů
  Rozhodčí řízení
  Mezinárodní rozhodčí řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.