Number of the records: 1  

Žaloby na ochranu vlastnického práva podle nového občanského zákoníku

 1. Main entry-name Svoboda, Karel, 1973- (author)
  Title statementŽaloby na ochranu vlastnického práva podle nového občanského zákoníku
  AnnotationV české procesualistice se dlouhodobě prosazuje trend, podle něhož je v civilním sporu čistě věcí žalobce, aby žalobní petit formuloval jednoznačně, a to i za situace, kdy se navrhuje vydání konstitutivního rozsudku, např. zřízení práva cesty přes sousední pozemek. A to i tehdy, když soud není navrhovaným způsobem vypořádání vztahů mezi účastníky vázán - srov. s nálezem z 1.9.1998, sp.zn. I. ÚS 233/97. Judikatura poslední dobou připouští, že žalobce může zejména na počátku řízení trpět vlastními silami neodstranitelným nedostatkem informací, což mu znemožňuje formulovat žalobní petit. Je-li tomu tak, soud má žalobci poskytnout přiměřenou součinnost k překlenutí takového informačního deficitu. Taková součinnost však netrvá po celou dobu sporu, ale jen do okamžiku, kdy žalobce je schopen na základě informací, které během řízení získal nebo měl získat, formulovat svůj požadavek - srov. např. s nálezem ze 7.4.2010, sp.zn. II. ÚS 3137/09.
  In Právní rozhledy. - Roč.21, (2013), č.4, s.144-147
  Subj. Headings Ústavní soud 2013
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 233/97
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3137/09
  Občanský zákoník 2014
  Žaloba
  Ochrana vlastnictví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.