Number of the records: 1  

Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy – co (ne)lze srovnávat?

 1. Main entry-name Hruda, Ondřej, 1983- (author)
  Title statementPodmínky přípustnosti srovnávací reklamy – co (ne)lze srovnávat?
  AnnotationAutor se zabývá výkladovými problémy spojenými s čl. 4 písm. b) a c) směrnice 2006/114/ES, o klamavé a srovnávací reklamě a pokouší se objasnit, které produkty a jaké jejich vlastnosti lze v rámci reklamy podrobit srovnání. V souvislosti s neexistencí ostré hranice mezi skutkovými tvrzeními a hodnotovými soudy lze odkázat na nález Ústavního soudu ze dne 6.3.2012, sp.zn. I. ÚS 823/11.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 5, (2013), č.1, s. 1-8
  Subj. Headings Ústavní soud 2013
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 823/11
  Reklama
  Klamavá reklama
  Srovnávací reklama
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.