Number of the records: 1  

Vyrovnávací příspěvek k důchodu

 1. Main entry-name Pomahač, Richard, 1953- (author)
  Title statementVyrovnávací příspěvek k důchodu : jde o odstranění objektivně zjištěného rozdílu mezi dávkami různého původu
  AnnotationPodstatou otázky Nejvyššího správního soudu, o níž rozhodl čtvrtý senát Soudního dvora Evropské unie 22.června 2011, bylo, zda nález Ústavního soudu, který umožňuje vyplácet vyrovnávací příspěvek k dávce ve stáří pouze osobám s českou státní příslušností a bydlištěm na území České republiky, vede k diskriminaci neslučitelné s článkem 12 SES, jakož i s čl. 3 odst. 1 ve spojení s článkem 10 nařízení č. 1408/71. Co se týče podmínky bydliště na území ČR, zásada rovného zacházení zakazuje nejen zjevnou diskriminaci na základě státní příslušnosti osob, jimž přísluší nároky ze systémů sociálního zabezpečení, ale také všechny skryté formy diskriminace, které použitím jiných rozlišovacích kritérií vedou ve skutečnosti ke stejnému výsledku.
  In Veřejná správa. - Roč. 23, (2012), č.12, s.27
  Subj. Headings Ústavní soud 2012
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 285/96
  Starobní důchod
  Slovenské důchody
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.