Number of the records: 1  

Nedostatečné označení nemovitosti ve smlouvě a platnost smlouvy. Dodatečné odstranění neurčitosti smlouvy o převodu nemovitostí. Závaznost rozsudku ve vlastnickém sporu pro třetí osoby

 1. Title statementNedostatečné označení nemovitosti ve smlouvě a platnost smlouvy. Dodatečné odstranění neurčitosti smlouvy o převodu nemovitostí. Závaznost rozsudku ve vlastnickém sporu pro třetí osoby : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22.2.2012, sp.zn. 22 Cdo 1124/2010
  AnnotationZávěry NS nejsou v rozporu s názorem, který vyslovil Ústavní soud v nálezu ze dne 10.7.2008, sp.zn. II. ÚS 2742/07, resp. v nálezu ze dne 3.12.2007, sp.zn. I. ÚS 544/06.
  In Právní rozhledy. - Roč. 20, (2012), č.9, s.337-339
  Subj. Headings Ústavní soud 2012
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2742/07
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 544/06
  Nabývání vlastnictví
  Dobrá víra
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1