Number of the records: 1  

Der Schutz von Persönlichkeitsrechten gegen Meinungsäuβerungen in Blogs

 1. Main entry-name Ladeur, Karl-Heinz, (author)
  Title statementDer Schutz von Persönlichkeitsrechten gegen Meinungsäuβerungen in Blogs
  Another responsib. Gostomzyk, Tobias, (author)
  Translated titleOchrana osobnostních práv proti projevům sdělovaných na (internetových) blozích
  AnnotationAutoři se v článku zabývají aktuální, nicméně právní vědou téměř opomíjenou problematikou míry ochrany poskytované svobodou projevu (zde svobodou tisku) vyjádřením na internetových blozích či diskuzích, a to při případném střetu s osobnostními právy jednotlivců. Bezprostředním motivem k sepsání článku bylo (co do merita) ojedinělé rozhodnutí Zemského soudu v Berlíně z 19. 1. 2010, v němž soud ve sporu dvou žurnalistů kvůli publikaci difamačních postů na internetových blozích dovodil, že míra ochrany poskytovaná svobodou tisku v takových případech musí být nezbytně užší ve srovnání s „tradiční“ svobodou tisku, a to ve prospěch ochrany poskytované osobnostním právům a právu na soukromí dotčených jednotlivců. Autoři s tímto závěrem polemizují a - s odkazem na poznatky současné německé i zahraniční právní vědy - jej podrobují kritice, neboť dostatečně nezohledňuje nezpochybnitelný fakt, že v důsledku sílícího vlivu internetové komunikace (u blogů obzvláště) dochází k neustálému stírání hranic mezi soukromou a veřejnou sférou, přičemž tradiční, právní teorií i judikaturou dotvářené meze a aspekty svobody projevu se stávají zastaralými, neb platí výhradně pro „off-line“ prostředí. Na to je třeba reagovat vymezením nových pravidel a ústavněprávních mezí pro internetovou komunikaci, a to nejen výhradně za pomocí právní regulace a stanovením specifických kontrolních nástrojů (např. tzv. „Cyber courts“), ale rovněž upřednostněním samoregulačních mechanismů „internetové komunity.“
  In Neue juristische Wochenschrift. - 2012, Jhrg. 65, Heft 11, s. 710-715
  Subj. Headings Svoboda projevu
  Internet
  Blogy
  Německo
  Osobnostní právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryNěmecko
  LanguageGerman
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.