Number of the records: 1  

Počátek běhu subjektivní promlčecí doby podle § 107 odst. 1 ObčZ pro vydání bezdůvodného obohacení. Účinky principu materiální publicity v obchodním rejstříku

 1. Title statementPočátek běhu subjektivní promlčecí doby podle § 107 odst. 1 ObčZ pro vydání bezdůvodného obohacení. Účinky principu materiální publicity v obchodním rejstříku : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18.5.2011, sp.zn. 32 Cdo 2626/2009
  AnnotationVýznam principu materiální publicity vyjádřeného v § 27 odst. 2 ObchZ je v tom, že poskytuje ochranu tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do obchodního rej­stříku (srov. nález ÚS ze dne 30.1.1997, sp.zn. IV. ÚS 285/96).
  In Právní rozhledy. - Roč. 19, (2011), č.17, s.638-639
  Subj. Headings Ústavní soud 2011
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 285/96
  Promlčecí doba
  Vydání bezdůvodného obohacení
  Materiální publicita
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1