Number of the records: 1  

Povinnost vlastníka jednotky, který ji převedl na jiného, zaplatit již splatnou zálohu na náklady spojené se správou domu a pozemku. Schvalování výše záloh na náklady spojené se správou společného domu a pozemku. Výklad rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek

 1. Title statementPovinnost vlastníka jednotky, který ji převedl na jiného, zaplatit již splatnou zálohu na náklady spojené se správou domu a pozemku. Schvalování výše záloh na náklady spojené se správou společného domu a pozemku. Výklad rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8.12.2010, sp.zn. 22 Cdo 242/2009
  AnnotationJe též třeba přihlédnout k zásadě, že základním principem výkladu smluv je priorita výkladu, který nezakládá neplatnost smlouvy, před takovým výkladem, který neplatnost smlouvy zakládá, jsou-li možné oba výklady (srov. nález ÚS ze dne 14.4.2005, sp.zn. I. ÚS 625/03).
  In Právní rozhledy. - Roč. 19, (2011), č.9, s.335-338
  Subj. Headings Ústavní soud 2011
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 625/03
  Společenství vlastníků jednotek
  Bytové předpisy
  Platnost smluv
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.