Number of the records: 1  

Družstvo. Člen družstva. Majetkový podíl z transformace. Členský vklad

 1. Title statementDružstvo. Člen družstva. Majetkový podíl z transformace. Členský vklad : rozsudek NS ze dne 13.1.2010, sp.zn. 29 Cdo 1806/2009
  AnnotationOdkaz na judikaturu ÚS: nález ze dne 21.ledna 1998, sp.zn. I. ÚS 107/97.
  In Soudní judikatura z oblasti: občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč.14, (2010), č.10, s.800-802
  Subj. Headings Ústavní soud 2010
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 107/97
  Družstva
  Členové družstva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1