Number of the records: 1  

Das Bundesverfassungsgericht als Wahlprüfungsgericht

 1. Main entry-name Schreiber, Wolfgang, 1936- (author)
  Title statementDas Bundesverfassungsgericht als Wahlprüfungsgericht
  Translated titleSpolkový ústavní soud jako sudiště pro přezkum voleb
  AnnotationČlánek se věnuje recentní judikatuře Spolkového ústavního soudu k volbám do Spolkového sněmu. Ověřování voleb do Spolkového sněmu je dle čl. 41 odst. 1 Základního zákona výlučnou věcí Spolkového sněmu, nicméně v poslední době se k této otázce vyslovil i Spolkový ústavní soud (rozhodnutí ze dne 3. 7. 2008 a 3. 3. 2009), který sice prohlásil některá ustanovení a předpisy spolkového volebního zákona a volebního řádu za neslučitelná se stěžejními ústavními zásadami (zásadami volebního práva), nicméně nikdy neprohlásil volby za neplatné. Článek tedy zachycuje klíčová soudní rozhodnutí ve věci přezkumu voleb a z nich plynoucí stěžejní zásady pro přezkum voleb a otevírá zároveň otázku eventuální kodifikace materiálního práva ohledně přezkumu voleb.
  In Deutsches Verwaltungsblatt. - 2010, Nr. 10, s.609-618
  Subj. Headings Ústavní soud - Německo
  Soudní přezkum voleb
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryNěmecko
  LanguageGerman
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.