Number of the records: 1  

Lege artis, známý pojem neznámého obsahu

 1. Main entry-name Sokol, Tomáš, 1951- (author)
  Title statementLege artis, známý pojem neznámého obsahu
  AnnotationPro posouzení, zda postup byl lege artis - míněno zákonný - existuje dostatek právních norem a použití pojmu lege artis, případně non lege artis má poměrně jasný obsah - viz např. usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2466/08 nebo nález Ústavního soudu III. ÚS 501/04. Ústavní soud ve svém usnesení I. ÚS 575/04 uvádí "Stěžovatelka zcela ignoruje, že dle § 11 odst. 1 a § 55 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu je povinností lékaře vykonávat své povolání lege artis." Na základě jaké úvahy soud k tomuto závěru dospěl bohužel nelze zjistit. Tentýž soud dospívá ve svém usnesení I. ÚS 519/04 k závěru, podle něhož "Listina základních práv a svobod ve svém čl. 31 stanoví, že každý má právo na ochranu zdraví. Takto deklarovanému právu koresponduje povinnost každého lékaře konat v rámci svého povolání samostatně a na základě vlastní odpovědnosti vše potřebné a nutné k tomu, aby k poškození zdraví pacienta nedošlo." Autor si není jist, zda lze takto jednoduše dospět k závěru o vzniku právní povinnosti lékaře.
  In Právní rádce. - Roč. 18, (2010), č.4, s. 4-9
  Subj. Headings Ústavní soud 2010
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2466/08
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 501/04
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 575/04
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 519/04
  Lege artis
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1