Number of the records: 1  

Justice, prokuratura, advokacie, notářství

 1. Topical termJustice, prokuratura, advokacie, notářství
  See also (h) Advokacie
  (h) Advokátní sazba
  (h) Čekatelé
  (h) Horní soudy
  (h) Jednací řád
  (h) Justiční a právní čekatelé
  (h) Justiční stráž
  (h) Kancelářský řád
  (h) Kapitalistické země
  (h) Komerční právníci
  (h) Mimosoudní poplatky
  (h) Nezávislost soudce
  (h) Notářská sazba
  (h) Notářský řád
  (h) Notářství
  (h) Obchodní rejstřík
  (h) Patentoví zástupci
  (h) Prokuratura
  (h) Přestupky
  (h) Přísedící
  (h) Rozhodování
  (h) Řízení před soudem
  (h) Socialistické země
  (h) Soudci
  (h) Soudní kancelář
  (h) Soudní poplatky
  (h) Soudní vykonavatelé
  (h) Soudnictví
  (h) Soudy
  (h) Soukromí soudní exekutoři
  (h) Správa justice a prokuratury
  (h) Státní zastupitelství
  (h) Tlumočníci
  (h) Vězeňská služba
  (h) Výkon rozhodnutí
  (h) Výkon soudního dohledu
  (h) Zákonný soudce
  (h) Znalci
  Collection kindSubject terms file
  References (38) - Subject terms file
  (86) - Monografie
  (7) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.