Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Deliktní odpovědnost na prahu éry strojů aneb k některým předpokladům vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem autonomních vozidel

Matejka, Ján
article