Basket

  Untick selected:   0
  1. Odpovědnost za pracovní úraz a příčinná souvislost v případě pooperačních komplikací : nález ÚS z 28. 8. 2018, sp. zn. I. ÚS 2283/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 11-12, s. 362. 
    article

    article