Basket

  Untick selected:   0
  1. Právo znalce vyjádřit se k odvolání proti usnesení o výši znalečného : nález ÚS z 13. 9. 2016, sp. zn. III. ÚS 3710/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 11-12, s. 360. 
    article

    article