Basket

  Untick selected:   0
  1. Vázanost soudu právním názorem vyšší instance : rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 10.5.2011, čj. 13 Kss 11/2010/51.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč.14, (2012), č. 6, s. 28-36. 
    article

    article