Basket

  Untick selected:   0
  1. Nedostatečné označení nemovitosti ve smlouvě a platnost smlouvy. Dodatečné odstranění neurčitosti smlouvy o převodu nemovitostí. Závaznost rozsudku ve vlastnickém sporu pro třetí osoby : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22.2.2012, sp.zn. 22 Cdo 1124/2010.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 20, (2012), č.9, s.337-339. 
    article

    article