Basket

  Untick selected:   0
  1. Odpovědnost za škodu podle zákona č.82/1998 Sb. Náhrada nemateriální újmy. Obchodní rejstřík : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14.července 2011, sp.zn. 30 Cdo 5289/2009.   -- In:  Soudní judikatura z oblasti: občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč.16, (2012), č.4, s.237-241. 
    article

    article