Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 8  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Zánik manželství"
 1. Společné jmění manželů a rok 2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 3, s. 88-98. 
  článek

  článek

 2. K oceňování věcí v řízení o vypořádání společného jmění manželů podle občanského zákoníku : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2020, sp. zn. 22 Cdo 1205/2019.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 12, s. 51-56. 
  článek

  článek

 3. Rozvod manželství / Kateřina Mencnerová.    Praha : C. H. Beck, 2020 . xiv, 120 stran . ISBN 978-80-7400-796-5   Signatura M 8779
  OP
  Rozvod manželství

  kniha

 4. Vypořádání společného jmění manželů - právní režim, vnosy a disparita podílů.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 8, (2019), č. 7-8, s. 37-44. 
  článek

  článek

 5. Dokud nás smrt nerozdělí : úvahy nad právem na rozvod.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 17, s. 573-580. 
  článek

  článek

 6. Praktikum rodinného práva / Lenka Westphalová, Zdeňka Králíčková, Renáta Šínová a kolektiv.    Praha : Leges, 2018 . 168 stran . ISBN 978-80-7502-280-6   Signatura M 8238
  OP
  Praktikum rodinného práva

  kniha

 7. Rodinné právo. Manželství : výklad k manželství a výběr z důležitých soudních rozhodnutí, zejména Nejvyššího soudu v oblasti rodinného práva podle hlavy I. občanského zákoníku / Petra Polišenská, Radka Feberová, Zdeněk Stuchlík.    Praha : Wolters Kluwer, 2017 . 257 stran . ISBN 978-80-7552-902-2   Signatura M 8015
  OP
  Rodinné právo. Manželství

  kniha

 8. Manželství / Renáta Šínová, Ondřej Šmíd a kolektiv.    Praha : Leges, 2014 . 336 s. . ISBN 978-80-7502-046-8   Signatura M 6985
  OP-ŠiMa
  Manželství

  kniha