Jednoduché vyhledávání

Prohledávané zdrojeZměnit

  • Ústavní soud, knihovna - Online katalog 33707
10. prosinec - Den lidských práv
10. prosinec se na celém světě slaví jako Den lidských práv, na počest přijetí Všeobecné deklarace lidských práv  Valným shromážděním OSN v roce 1948.O vyhlášení Dne lidských práv bylo rozhodnuto 4. prosince 1950 na 317. plenárním zasedání Valného shromáždění OSN.
Od roku 2014 je každý ročník Dne lidských práv věnován konkrétnímu tématu. Pro rok 2021 bylo zvoleno téma EQUALITY - reducing inequalities, advancing human rights.
10. prosince se také tradičně uděluje Nobelova cena za mír. A po celém světě se konají akce proti potlačování lidských práv.

DOAJ - The Directory of Open Access Journals 
DOAJ (The Directory of Open Access Journals) je databáze, která nabízí přístup do časopisů v režimu  open access  (otevřený přístup k vědeckým informacím). V databázi je více než 17 000 časopiseckých titulů a téměř 7 milionů časopiseckých článků. Vyhledávat se dá dle různých vyhledávacích kritérií a to v časopiseckých titulech i pouze v článcích. Přístup do obsahu databáze není omezen žádnými přihlašovacími údaji.
V DOAJ je aktuálně k dispozici 94 titulů, které jsou alespoň částečně psané česky, a 136 titulů, které jsou vydávány v ČR.