Jednoduché vyhledávání

Prohledávané zdrojeZměnit

  • Ústavní soud, knihovna - Online katalog 32516

Knihovny.cz - volně dostupné e-knihy

Na portále www.knihovny.cz jsou v sekci E-knihy dostupné vybrané e-knihy, které jsou volně ke stažení. Jedná se převážně o beletrii.

Digitální knihovna PrF MU

Tip na zajímavý informační zdroj: Digitální knihovna Právnické fakulty MU - obsahuje právně-historický fond Ústřední knihovny PrF MU v pdf formátu.

1. červen: Mezinárodní den dětí  👨‍👩‍👦‍👦  🧒  👶

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. Vyhlášení dne dětí, který by se slavil po celém světě, poprvé doporučila Světová konference pro blaho dětí, která se konala 1. června 1925. Den dětí však v této době ještě nebyl vyhlášen. Ve stejný den se v San Franciscu konal festival dračích lodí, u jehož příležitosti čínský konzul poukázal na to, že by se společnost měla více zabývat blahem dětí. Tyto dvě významné události určily datum oslav Dne dětí.
V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen (zal. v Paříži, sídlo v Berlíně) vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem pro vyhlášení tohoto dne bylo zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 a ve francouzském Ouradouru v roce v roce 1944. Den pro ochranu dětí  se začal slavit v roce 1950, postupně jej převzala řada států a název se změnil na Den dětí nebo Mezinárodní den dětí.
O právech se v naší knihovně můžete víc dozvědět například z těchto publikací:
a řady dalších...

19. květen: sv. Ivo Bretaňský - patron právníků    ⚖️  §

Dne  19. května 1347  papež Klement VI. prohlásil za svatého  Iva Bretaňského  (také uváděný jako Ivo Hélory), který se stal patronem právníků. Sv. Ivo se narodil v roce 1253 ve francouzském Minihy-Tréguier a zemřel v roce 1303 v Kermartinu (pochován v Tréguier). Studoval teologii a církevní právo. Později se stal církevním soudcem a oficiálem ve službách biskupa z Tréguier. Po opuštění úřadu při biskupství se dal na kněžskou dráhu. Za svého života obhajoval chudé, nevinně obviňované a opuštěné, kterým ubližovali bohatí a mocní. Snažil se pomáhat všem, kteří se dostali do právních těžkostí. Chudí lidé a sirotci si jej zato velmi vážili. Postupně ve svém domě vybudoval sirotčinec, nemocnici, útulek a jídelnu pro chudé.
Světec bývá zobrazován v soudcovském taláru se svitky v rukou a s provazem, obklopen chudými.