Jednoduché vyhledávání

Prohledávané zdrojeZměnit

  • Ústavní soud, knihovna - Online katalog 33421
Knihovna Ústavního soudu - už 11 let v nových prostorech!    📚  📖  📓
Před jedenácti lety, v září 2010, byly pro Knihovnu Ústavního soudu slavnostně otevřeny nově zrekonstruované prostory. Slavnostního otevření nové knihovny se účastnila delegace soudců Ústavního soudu Slovenské republiky v čele s tehdejší předsedkyní Ivettou Macejkovou.
Podle prvních pracovnic knihovny byla původní Knihovna ÚS umístěna v místnosti č. 105/2 v druhém nadzemním podlaží. V roce 1993 byly knihovně přiděleny také místnosti č. 105 a č. 105/1. V roce 2002 se knihovna přesunula do přízemí východního křídla a jihovýchodního rohu budovy, a to do místností č. 57 a č. 57/1, ve kterých byly kanceláře knihovnic, místnosti č. 55 a č. 55/1 byly vyčleněny pro výpůjční pult a studovnu a místnosti č. 52 a č. 54 sloužily jako sklady. Tyto prostory přestávaly postupně vyhovovat narůstajícímu objemu knihovního fondu a požadavkům uživatelů, proto byla zahájena rekonstrukce nových prostor, ve kterých knihovna zahájila provoz v září 2010 a sídlí zde dodnes.
V současné podobě knihovny se klade důraz na dostupnost literatury především ve formě volného výběru. K dispozici je také několik studijních míst, skener a kopírka.

V roce 2021 dostala knihovna k dispozici část nově vybudovaných moderních skladových prostor v suterénu budovy, které zajišťují pro uložené knihovní jednotky vynikající podmínky.