Jednoduché vyhledávání

"Když všechno selže, vzdej to a jdi do knihovny."
--Stephen King

11. listopad: Den válečných veteránů  🎖️
Na 11. listopad  připadá významný den Den válečných veteránů  jako památka ukončení 1. světové války. Od roku 2004 je připomínán i v České republice.
Dne 11. listopadu 1918 v 11 hodin bylo u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi zeměmi Dohody a Německem, čímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Tradice oslav konce 1. světové války se začala rodit již následující rok v Londýně, Paříži a dalších městech států Dohody. Ve Spojeném království a zemích Commonwealthu je tento den označován jako Den vzpomínek (Remembrance Day), ve Francii je to Den příměří (jour de l`Armistice) nebo také Den vzpomínky (jour du Souvenir). Ve Spojených státech amerických je připomínán jako Den veteránů (Veterans Day).
Symbolem Dne válečných veteránů je květ vlčího máku. Svůj prapůvod má tento symbol v básni Na flanderských polích (In Flanders Fields) lékaře a básníka podplukovníka  Johna McCrae, který sloužil na západní frontě ve Flandrech. Básní, ve které připomíná mimo jiné  květy vlčího máku u hrobů padlých vojáků,  vyjádřil svůj smutek na padlými spolubojovníky a válečné utrpení, které denně vídal.
Nezisková společnost Post Bellum  spravuje samostatný projekt zaměřený na válečné veterány a volně dostupný on-line archiv  Paměť národa  obsahuje přes 1000 autentických svědectví válečných veteránů z druhé světové války.

Přístup do Infobanky ČTK
Díky grantové podpoře Evropské unie získaly české knihovny bezplatný přístup do Infobanky ČTK. Přístup bude aktivní do 31. 12. 2022  a mohou jej využít také interní uživatelé Knihovny Ústavního soudu. Přístup je možný pouze z počítačů v budově Ústavního soudu a v jeden okamžik mohou být přihlášeni jen dva uživatelé. Uživatelské jméno a heslo pro přihlášení Vám sdělíme v knihovně.

Tři časopisy NOVĚ pouze v elektronické podobě  📰 vs 💻
Od roku 2022 vycházejí nově pouze v elektronické podobě tři časopisecké tituly: Soudce, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek (Nejvyšší soud) a Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi.
  • časopis Soudce  je ve své elektronické podobě dostupný v systému ASPI, případně přes uživatelský login a heslo v aplikaci Smarteca
  • časopis Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek je volně dostupný zde
  • časopis  Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi je volně dostupný  zde.

Pokud budete potřebovat pomoc s vyhledávání v těchto titulech, rády vám v knihovně pomůžeme  🙂

  Novinky 

Více novinek