Jednoduché vyhledávání

Prohledávané zdrojeZměnit

  • Ústavní soud, knihovna - Online katalog 33000
Knihovna Ústavního soudu - už 11 let v nových prostorech!    📚  📖  📓
Před jedenácti lety, v září 2010, byly pro Knihovnu Ústavního soudu slavnostně otevřeny nově zrekonstruované prostory. Slavnostního otevření nové knihovny se účastnila delegace soudců Ústavního soudu Slovenské republiky v čele s tehdejší předsedkyní Ivettou Macejkovou.
Podle prvních pracovnic knihovny byla původní Knihovna ÚS umístěna v místnosti č. 105/2 v druhém nadzemním podlaží. V roce 1993 byly knihovně přiděleny také místnosti č. 105 a č. 105/1. V roce 2002 se knihovna přesunula do přízemí východního křídla a jihovýchodního rohu budovy, a to do místností č. 57 a č. 57/1, ve kterých byly kanceláře knihovnic, místnosti č. 55 a č. 55/1 byly vyčleněny pro výpůjční pult a studovnu a místnosti č. 52 a č. 54 sloužily jako sklady. Tyto prostory přestávaly postupně vyhovovat narůstajícímu objemu knihovního fondu a požadavkům uživatelů, proto byla zahájena rekonstrukce nových prostor, ve kterých knihovna zahájila provoz v září 2010 a sídlí zde dodnes.
V současné podobě knihovny se klade důraz na dostupnost literatury především ve formě volného výběru. K dispozici je také několik studijních míst, skener a kopírka.

V roce 2021 dostala knihovna k dispozici část nově vybudovaných moderních skladových prostor v suterénu budovy, které zajišťují pro uložené knihovní jednotky vynikající podmínky.

Dny evropského dědictví - září 2021    🏰  ⛪  🏺  🖼️
V září již tradičně probíhají  Dny evropského dědictví (EHD - European Heritage Days), které umožňují co nejširší veřejnosti vstup nejen do kulturních památek, ale často i do budov, prostor a objektů, které nebývají běžně přístupné. Zahájení letošních Dnů evropského dědictví proběhne  10. září v Uherském Hradištikulturní program  potrvá celý víkend. Samotné Dny evropského dědictví budou trvat v celé ČR do neděle 19. září.
EHD jsou společnou aktivitou Rady Evropy a Evropské komise, jejímž cílem je posílení historického povědomí s důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. Původ má tato akce ve Francii v roce 1984. Na druhé evropské konferenci ministrů zodpovědných za archeologické dědictví v Granadě v roce 1985 pak francouzský ministr kultury navrhl uspořádání mezinárodní akce zaměřené na kulturní dědictví. První zemí, která se k EHD připojila, bylo v roce 1987 Nizozemí. Následovalo Švédsko a Irsko v roce 1989 a Belgie a Skotsko v roce 1990. V roce 1991 se související aktivity spojily pod označením  Dny evropského dědictví. V České republice se EHD konají od roku 1991. Téměř každý ročník EHD v České republice charakterizuje nějaké téma, v roce 2021 je to slogan  "Památky všem". Organizátorem EHD v ČR je  Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.    (odkaz na program a další informace).