Výsledky vyhledávání

 1. Advokát a jeho klient / Daniela Kovářová ; autor úvodu Pavel Rychetský.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . xviii, 255 stran . ISBN 978-80-7676-105-6   Signatura M 8915
  JU
  Advokát a jeho klient

  kniha

 2. Nakládání s listinami zajištěnými v rámci prohlídky advokátní kanceláře : nález ÚS z 5. 3. 2021, sp. zn. II. ÚS 2007/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 122. 
  článek

  článek

 3. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 2007/20 : datum rozhodnutí: 5. března 2021.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 30, (2021), č. 2, s. 50-52. 
  článek

  článek

 4. Výkon advokátní praxe / Jakub Maur.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . x, 156 stran . ISBN 978-80-7598-680-1   Signatura M 8667
  JU
  Výkon advokátní praxe

  kniha

 5. Die rechtsanwaltliche Verschwiegenheit im Verfasuusngs- und im Strafrecht.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 10, s. 448-453. 
  článek

  článek

 6. Nakládání s listinami zajištěnými v rámci prohlídky advokátní kanceláře : nález ÚS z 22. 10. 2019, sp. zn. III. ÚS 702/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 1, s. 14. 
  článek

  článek

 7. Verurteilung von Rechtsanwälten wegen Strafanzeige gegen Richter : EGMR 08.10.19 – 24845/13, 49103/15.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 11, s. 751-753. 
  článek

  článek

 8. Verletzung der Berufsfreiheit eines Anwalts durch vorläufiges Berufsverbot : BVerfG 02.07.20 – 1 BvR 1627/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 51, s. 3709-3710. 
  článek

  článek

 9. Advokátní tajemství v cloudu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 12, s. 19-22. 
  článek

  článek

 10. Jak (ne)dělat advokacii : jak vyjednávat o odměně aneb nejsme si všichni rovni / Daniela Kovářová.   . viii, 94 stran . ISBN 978-80-7598-218-6   Signatura M 8408
  JU
  Jak (ne)dělat advokacii

  kniha