Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 30  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Usnesení Ústavního soudu II ÚS 75 93"
 1. K hmotněprávním podmínkám zneužití pravomoci a vlivu funkce úřední osoby.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 1, s. 1-7. 
  článek

  článek

 2. Problémy současného pojetí veřejné moci v české právní doktríně i praxi.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 7, s. 510-524. 
  článek

  článek

 3. Česká cesta adaptace obecného nařízení aneb hmotněprávní exempce přestupků podle zákona o zpracování osobních údajů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 10, s. 843-853. 
  článek

  článek

 4. Právo na digitální služby.   -- In:  Revue pro právo a technologie -- ISSN 1804-5383. -- Roč. 11, (2020), č. 21, s. 73-89. 
  článek

  článek

 5. Náhrada škody. Ztráta pohledávky. Příčinná souvislost : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 8. 2017, sp. zn. 25 Cdo 3285/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 2, s. 73-78. 
  článek

  článek

 6. Odpovědnost státu za škodu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2016, sp. zn. 30 Cdo 2478/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 1, s. 121-133. 
  článek

  článek

 7. K trestní odpovědnosti soudních exekutorů a jejich vykonavatelů jako úředních osob.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 10, (2018), č. 1, s. 26-35. 
  článek

  článek

 8. Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2017, sp. zn. 8 Tdo 361/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 2, s. 238-249. 
  článek

  článek

 9. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Škoda způsobená nesprávným úředním postupem orgánů Vězeňské služby : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2016, sp. zn. 30 Cdo 2478/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 10, s. 790-800. 
  článek

  článek

 10. Trestní odpovědnost při hospodaření s veřejným majetkem a výkon pravomoci úřední osoby.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 25, (2017), č. 2, s. 195-207. 
  článek

  článek