Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 5  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Usnesení Ústavního soudu II ÚS 349 06"
 1. Právo poškozeného na účinné vyšetřování ve světle nejnovější judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 37-40. 
  článek

  článek

 2. Alternativy subsidiární žaloby z hlediska garance práva na účinné vyšetřování.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 17, (2019), č. 2, s. 34-39. 
  článek

  článek

 3. Possibilities of introduction of subsidiary prosecution in Czech criminal proceedings.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 8, (2018), no. 3, s. 306-318. 
  článek

  článek

 4. Právo na účinné vyšetřování ve světle judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 15, (2016), č. 7-8, s. 157-163. 
  článek

  článek

 5. Nepřípustnost nabytí nemovitostí od nevlastníka při porušení § 196a odst. 3 ObchZ : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16.9.2011, sp.zn. 25 Cdo 3178/2009.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.18, (2012), č.3, s.99-102. 
  článek

  článek