Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 84  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Spotřebitelské smlouvy"
 1. XXIX. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý.    Praha : Leges, 2022 . 347 stran . ISBN 978-80-7502-621-7   Signatura M 3697/29
  PV-sklad
  XXIX. Karlovarské právnické dny

  kniha

 2. Die neuen Regelungen im BGB zu Verträgen über digitale Produkte.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 40, s. 2913-2919. 
  článek

  článek

 3. Das Gesetz für faire Verbraucherverträge – Weitere reaktionen auf die Digitalisierung.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 39, s. 2833-2839. 
  článek

  článek

 4. Námitka promlčení nároku z neplatné spotřebitelské smlouvy : nález ÚS z 1. 6. 2021, sp. zn. III. ÚS 3358/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 7-8, s. 237. 
  článek

  článek

 5. Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách / Milan Hulmák.    Praha : C. H. Beck, 2020 . xx, 300 stran . ISBN 978-80-7400-779-8   Signatura M 8685
  OP
  Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

  kniha

 6. Kein Widerrufsrecht bei individuell hergestellter Ware : EuGH 21.10.20 – C-529/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 51, s. 3707-3708. 
  článek

  článek

 7. Das Corona-Moratorium nach Art. 240 EGBGB .   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 9, s. 443-448. 
  článek

  článek

 8. Retroaktivita judikatury přináší právní nejistotu.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 6, s. 36-37. 
  článek

  článek

 9. Nevykonatelný rozhodčí nález a promlčení práva přiznaného tímto rozhodčím nálezem : výňatek z rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 3. 2020, sp. zn. 73 ICm 24567/2018, 101 VSPH 464/2019.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 29, (2020), č. 11-12, s. 47-56. 
  článek

  článek

 10. Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu / Tomáš Moravec, Jan Pastorčák a kol..    Praha : C. H. Beck, 2019 . xxvi, 341 stran . ISBN 978-80-7400-745-3   Signatura M 8455
  HP
  Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu

  kniha