Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 45  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Promlčecí doba"
 1. Promlčení trestní odpovědnosti prizmatem čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 1, s. 40-43. 
  článek

  článek

 2. Schadensersatz für Dieselkunden nach Ablauf der Regelverjährung .   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 16, s. 1121-1127. 
  článek

  článek

 3. Pojištění odpovědnosti za škodu, promlčení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3484/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 1, s. 98-105. 
  článek

  článek

 4. Náhrada škody. Promlčení. Subjektivní promlčecí doba : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2019, sp. zn. 25 Cdo 2930/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 5, s. 296-299. 
  článek

  článek

 5. Zrušení další části přechodného ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky : nález pléna Ústavního soudu ze dne 16. června 2020, sp. zn. Pl. ÚS 4/20.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 3, s. cxicxiv. 
  článek

  článek

 6. Aktuality : judikatura.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 3, s. 73. 
  článek

  článek

 7. Dílčí aspekty promlčení na případové studii - promlčování nároků v kauze Dieselgate.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 22, (2020), č. 10, s. 14-19. 
  článek

  článek

 8. Aktuální otázky promlčení trestní odpovědnosti.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 18, (2019), č. 1, s. 1-7. 
  článek

  článek

 9. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. I. ÚS 1091/19 : datum rozhodnutí: 17. července 2019.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 4, s. 53-55. 
  článek

  článek

 10. Čas a jeho plynutí v pracovněprávních vztazích.   -- In:  Právnické listy -- ISSN 2533-736x. -- 2019, č. 2, s. 9-16. 
  článek

  článek