Výsledky vyhledávání

 1. Časopis pro právní vědu a praxi.    Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 1993- .  svazků . ISSN 1210-9126   Signatura C 4
  Časopis pro právní vědu a praxi

  časopis

 2. International and comparative law quarterly.    Cambridge : Cambridge University Press, 2008- .  svazků . ISSN 0020-5893   Signatura C 108
  International and comparative law quarterly

  časopis

 3. Jurisprudence.    Praha : Wolters Kluwer, 2010-  Praha : Wolters Kluwer, 2010-  Brno : EMP, 2006-  2008-2009 ; Praha : ASPI .  svazků . ISSN 1802-3843   Signatura C 10
  Jurisprudence

  časopis

 4. Právní rádce.    Praha : Economia, 1994- .  svazků . ISSN 1210-4817. ISSN 2100-0765   Signatura C 42
  Právní rádce

  časopis

 5. Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva.    Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 1993-  Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 1993-  Praha : Eduard Grégr, 1867-  1896-1950 ; Praha : Jednota právnická  1951-1954 ; Praha : Právnický ústav Ministerstva spravedlnosti  1955-1969 ; Praha : Československá akademie věd  1970-1992 ; Praha : Ústav státu a práva ČSAV .  svazků . ISSN 0231-6625   Signatura C 45
  Právník

  časopis

 6. Časopis pro právní vědu a praxi.    Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 1993- . 1 online zdroj . ISSN 1805-2789   Signatura C4e
  Časopis pro právní vědu a praxi

  časopis

 7. Právnické listy.    Praha : Wolters Kluwer, 2017- .  svazků . ISSN 2533-736x   Signatura C 158
  časopis

  časopis

 8. International and comparative law review = Mezinárodní a srovnávací právní revue.    Olomouc : Univerzita Palackého. Právnická fakulta, 2011- .  svazků . ISSN 1213-8770   Signatura C 136
  International and comparative law review

  časopis

 9. Oxford journal of legal studies.    Oxford : Oxford University Press, 1981- . 1 online zdroj . ISSN 1464-3820   Signatura C111e
  Oxford journal of legal studies

  časopis

 10. The American journal of comparative law.    Berkeley : American Society of Comparative Law, 1952- . 1 online zdroj . ISSN 2326-9197   Signatura C100e
  The American journal of comparative law

  časopis