Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 65  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Poučovací povinnost soudu"
 1. Nesprávné poučení o opravném prostředku : nález ÚS ze 7. 6. 2022, sp. zn. III. ÚS 356/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 7-8, s. 245. 
  článek

  článek

 2. Insolvenční řízení. Oddlužení. Poučovací povinnost soudu : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2021, sen. zn. 29 NSČR 115/2020.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 9, s. 528-537. 
  článek

  článek

 3. K nesprávnému poučení o opravném prostředku a k přezkumu rozhodnutí o nepřipuštění změny žaloby odvolacím soudem : nález Ústavního soudu ze dne 7. 6. 2022, sp. zn. III. ÚS 356/22.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 10, s. 51-54. 
  článek

  článek

 4. Povinnost soudu poskytnout účastníkům řádné poučení o opravném prostředku : nález ÚS z 21. 6. 2022, sp. zn. III. ÚS 1140/22.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 9, s. 285. 
  článek

  článek

 5. Poučovací povinnost soudu ve vztahu k nepominutelným dědicům a hmotněprávní námitky účastníků v řízení o pozůstalosti.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 3-9. 
  článek

  článek

 6. Vorsaussetzungen der Wiedereinsetzung bei fehlerhafter Rechtbehelfsbelehrung : BVerfG 04.09.21 – 1 BvR 2427/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 13, s. 915-917. 
  článek

  článek

 7. Poučovací povinnost soudu o možnosti podat žalobu na odklad zrušení spoluvlastnictví v řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví : usnesení ÚS z 20. 3. 2018, sp. zn. I. ÚS 2345/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 43-44. 
  článek

  článek

 8. Právo na právní pomoc a tlumočníka v souvislosti se vzdáním se odporu : nález ÚS z 10. 5. 2021, sp. zn. II. ÚS 498/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 3, s. 183-184. 
  článek

  článek

 9. Právo na právní pomoc a tlumočníka a rozhodnutí věci bez nařízení hlavního líčení : nález Ústavního soudu ze dne 10. 5. 2021, sp. zn. II. ÚS 498/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 4, s. 55-56. 
  článek

  článek

 10. Požadavek provést důkazy nezbytné ke zjištění skutkového stavu a právo na spravedlivý proces; poučovací povinnost soudu : nález ÚS z 10. 3. 2021, sp. zn. II. ÚS 1452/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 5, s. 156. 
  článek

  článek


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.