Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 18  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Převod vlastnického práva"
 1. Církevní restituce. První pozemková reforma : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2018, sp. zn. 28 Cdo 1696/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 3, s. 152-167. 
  článek

  článek

 2. Hospodaření a nakládání se státním majetkem / Dagmar Tyšerová, Petr Vácha, Miloslav Kilián.    Praha : C. H. Beck, 2019 . xxi, 230 stran . ISBN 978-80-7400-737-8   Signatura M 8369
  SP
  Hospodaření a nakládání se státním majetkem

  kniha

 3. Žaloby na určení vlastnického práva státu podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.   -- In:  Revue církevního práva -- ISSN 1211-1635. -- Roč. 25, (2019), č. 2, s. 63-80. 
  článek

  článek

 4. Ochrana dobromyseľného nadobúdateľa vs. neplatný prevod.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 70, (2018), č. 1, s. 105-114. 
  článek

  článek

 5. Comparative property law : global perspectives / edited by Michele Graziadei, Lionel Smith.    Cheltenham : Edward Elgar Pub . xiii, 500 stran . ISBN 978-1-78643-437-1   Signatura Z 4166
  SV
  Comparative property law

  kniha

 6. Nejvyšší soud České republiky: Důsledky absence oprávnění prodávajícího nakládat s předmětem koupě : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 26. 4. 2018, sp. zn. 29 Cdo 2601/2016.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 18, s. 644-646. 
  článek

  článek

 7. Vlastnické právo. Bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitostem : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2016, sp. zn. 32 Cdo 1563/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 2, s. 92-97. 
  článek

  článek

 8. Určení a převod vlastnického práva k odpadu a pasivní legitimace v případě žaloby na jeho odstranění dle § 126 odst. 1 ObčZ : nález ÚS z 29. 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 3698/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 2, s. 45. 
  článek

  článek

 9. Převod vlastnictví; převod nemovitostí : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2016, sp. zn. 32 Cdo 1563/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 6, s. 956-963. 
  článek

  článek

 10. Vrchní soud v Olomouci: Zákaz převodu hlasovacího práva bez převodu akcie : usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 11. 2016, sp. zn. 5 Cmo 202/2014.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 9 (2017), č. 9, s. 263-267. 
  článek

  článek