Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 8  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 44 13"
 1. Ústavní soud a zákonodárce v hospodářských a sociálních otázkách : ochrana ústavnosti, nebo přetahovaná o politice?.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 6-15. 
  článek

  článek

 2. O ústavním požadavku na zaručení lidsky důstojného existenčního minima : pár poznámek k soudnímu přezkumu zásahů do sociálních práv.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 36-44. 
  článek

  článek

 3. Obchodní korporace s účastí státu (v širším slova smyslu) a právo veřejnosti na informace.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 7, s. 234-253. 
  článek

  článek

 4. Likvidační povaha pokuty ve správním trestání.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 51, (2018), č. 7, s. 414-432. 
  článek

  článek

 5. Parlament a judicializace politiky : reflexe rozhodovací činnosti Ústavního soudu České republiky v poslaneckých debatách.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 27, (2018), č. 5, s. 3-14. 
  článek

  článek

 6. Standardy přezkumu ústavnosti v judikatuře Ústavního soudu.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 24, (2015), č. 4, s. 21-29. 
  článek

  článek

 7. Poměřování jako klíčový argument přezkumu ústavnosti v éře proporcionality a některé projevy jeho kritiky.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 155, (2016), č. 4, s. 349-368. 
  článek

  článek

 8. Zrušení jednotné kauce ve výši 20 000 000 Kč pro distributory pohonných hmot : nález ÚS z 13.5.2014, sp.zn. Pl. ÚS 44/13.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2014), č. 7-8, s. 257. 
  článek

  článek