Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 9  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 18 01"
 1. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci - ve prospěch jednotlivce nebo veřejné moci?.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 8, s. 793-802. 
  článek

  článek

 2. Náhrada nákladů řízení : odměna advokáta za uplatnění nároku na náhradu újmy u příslušného ústředního správního úřadu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 4, s. 22-27. 
  článek

  článek

 3. Odpovědnost státu za škodu - důkazní břemeno : usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 24. 7. 2014, sp. zn. II. ÚS 1430/14.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2015, č. 7-8, s. 71-75. 
  článek

  článek

 4. Esenciální obsah základních práv jako součást podstatných náležitostí demokratického právního státu.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 24, (2015), č. 2, s. 3-15. 
  článek

  článek

 5. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Náklady řízení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23.dubna 2013, sp.zn. 30 Cdo 101/2013.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 18, (2014), č.5, s.348-354. 
  článek

  článek

 6. Náhrada nemajetkovej ujmy, spôsobenej trestným stíhaním, ktoré skončilo inak než právoplatným odsúdením. 2. časť.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 66, (2014), č. 10, s. 1169-1196. 
  článek

  článek

 7. Odpovědnost veřejné moci za škodu jako materie veřejného práva.   -- In:  Právník -- ISSN 0324-7007. -- Roč. 152, (2013), č.3, s. 222-234. 
  článek

  článek

 8. Návrh poslanců S. Polčáka, P. Gazdíka a F. Laudáta na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2012), č.3, s.II-III příl.. 
  článek

  článek

 9. Odpovědnost za škodu způsobenou léčivým přípravkem : část II..   -- In:  Zdravotnické fórum -- ISSN 1214-7966. -- 2012, č.10, s. 24-31. 
  článek

  článek