Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 22  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu IV ÚS 560 08"
 1. Nejvyšší soud České republiky: Zvláštní odpovědnost za závadu ve schůdnosti a obecná odpovědnost : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 9. 12. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1621/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 7, s. 257-262. 
  článek

  článek

 2. Odpovědnost za škodu podle zákona o pozemních komunikacích : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1621/2020.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 11, s. 649-660. 
  článek

  článek

 3. Nejvyšší soud České republiky: Převoditelnost podílu ve společnosti s ručením omezeným. Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 19. 9. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5719/2016.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 6, s. 222-224. 
  článek

  článek

 4. Společnost s ručením omezeným : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5719/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 10, s. 1963-1971. 
  článek

  článek

 5. Insolvence. Insolvenční rejstřík : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. 29 Cdo 311/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 4, s. 662-670. 
  článek

  článek

 6. Blankosměnka : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2015, sp. zn. 29 Cdo 860/2012.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 20, (2016), č. 8, s. 635-641. 
  článek

  článek

 7. Společnost s ručením omezeným. Právo na informace : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. května 2014, sp. zn. 29 Cdo 2189/2012.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 19, (2015), č. 7, s. 532-537. 
  článek

  článek

 8. Konflikt zájmů. Společnost s ručením omezeným. Osoba blízká : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. července 2014, sp. zn. 29 Cdo 3301/2012.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 19, (2015), č. 1, s. 26-34. 
  článek

  článek

 9. Konkurs. Incidenční spory. Přihláška pohledávky. Pravost pohledávky : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.června 2013, sp.zn. 29 Cdo 1903/2011.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 18, (2014), č. 6,s. 459–464. 
  článek

  článek

 10. Vydržení práv a povinností spojených s členstvím v družstvu : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10.5.2012, sp.zn. 29 Cdo 1989/2011.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 5, (2013), č.1, s. 26-28. 
  článek

  článek