Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 11  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu IV ÚS 457 10"
 1. Ke smlouvě o poskytnutí příplatku jako druhu smlouvy o poskytnutí majetku právnické osobě.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 31, (2022), č. 7-8, s. 28-44. 
  článek

  článek

 2. K významu nálezu Ústavního soudu o souběhu funkcí : výklad soukromého práva vždy ve prospěch svobody (část II.).   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 6, (2018), č. 3, s. 16-22. 
  článek

  článek

 3. Odpovědnost advokáta, který žádá po klientovi, aby soudu předložil vědomě nepravdivé či zavádějící důkazy : nález Ústavního soudu ze dne 17. 8. 2018, sp. zn. II. ÚS 644/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 11, s. 48-53. 
  článek

  článek

 4. Směnka. Směnečná smlouva. Ochrana spotřebitele : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2016, sp. zn. 29 Cdo 562/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 6, s. 464-473. 
  článek

  článek

 5. Připouští právo směnečné ochranu slabší strany? : vystoupení na konferenci Ochrana slabší strany v českém právu.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 18, (2016), č. 3, s. 35-36. 
  článek

  článek

 6. Nejvyšší soud České republiky: uplatnění kauzálních námitek vůči nabyvateli směnky : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze 17. 12. 2015, sp. zn. 29 Cdo 1155/2014.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 13-14, s. 507-509. 
  článek

  článek

 7. Zneužití regresního nároku avalisty u zajišťovací směnky.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 18, s. 638-640. 
  článek

  článek

 8. Směnky, smlouva spotřebitelská, zajištění závazku : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2015, sp. zn. 29 Cdo 1155/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 68, (2016), č. 9, s. 1388-1393. 
  článek

  článek

 9. Stanovisko Najvyššieho súdu SR k žalobným návrhom založeným na zmenke vo vzťahu k ochrane spotrebiteľa.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 98, (2015), č. 6, s. 612-621. 
  článek

  článek

 10. Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu po indosaci směnky : nález ÚS z 18.7.2013, sp.zn. IV. ÚS 457/10.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.19, (2013), č. 11-12, s. 391-393. 
  článek

  článek


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.