Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 7  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu IV ÚS 3283 18"
 1. Soudní poplatky v praxi - vybrané otázky.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 23, (2021), č. 3, s. 12-17. 
  článek

  článek

 2. Soudní poplatky. Výzva k zaplacení soudního poplatku : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2020, sp. zn. 30 Cdo 870/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 7-8, s. 452-456. 
  článek

  článek

 3. Soudní poplatek za odvolání ve věcech žalob podle zákona č. 82/1998 Sb..   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 61-65. 
  článek

  článek

 4. Navyšování soudních poplatků : cíle navrhované úpravy.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 17, s. 594-600. 
  článek

  článek

 5. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci - ve prospěch jednotlivce nebo veřejné moci?.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 8, s. 793-802. 
  článek

  článek

 6. Vybírání soudního poplatku za odvolání ve věci náhrady škody způsobené státem : nález Ústavního soudu ze dne 23. 4. 2019, sp. zn. I. ÚS 1415/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 10, s. 51-53. 
  článek

  článek

 7. Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR : (III. Q/2019).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 21, (2019), č. 11-12, s. 62-63. 
  článek

  článek