Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 15  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu III ÚS 671 02"
 1. K pojmu veřejné prostředky v právu na informace.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 11, s. 400-409. 
  článek

  článek

 2. Obchodní korporace s účastí státu (v širším slova smyslu) a právo veřejnosti na informace.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 7, s. 234-253. 
  článek

  článek

 3. Poplatky soudní, lhůty : usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 10. 4. 2019, sp. zn. 31 Cdo 3042/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 10, s. 1803-1809. 
  článek

  článek

 4. Poskytování informací o platech - případová studie soudů na volném poli.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 51, (2018), č. 8, s. 489-509. 
  článek

  článek

 5. Poplatky soudní : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 9. 2015, sp. zn. 23 Cdo 1917/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 68, (2015), č. 5, s. 723-726. 
  článek

  článek

 6. Princip otevřenosti a transparentnosti v kontextu dobré správy.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 11 (2016), no. 2, s. 35-45. 
  článek

  článek

 7. Extenzivní výklad pojmu veřejná instituce : obchodní společnosti jako povinné subjekty v právu na informace.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 49, (2016), č. 7, s. 409-426. 
  článek

  článek

 8. Právo na informace: informace o platech zaměstnanců placených z veřejných prostředků : podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014, čj. 8 As 55/2012-62.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 13, (2015), č. 2, s. 127-160. 
  článek

  článek

 9. Dopady zákona o svobodném přístupu k informacím na soukromé osoby ve světle nejnovější judikatury.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 20, s. 695-701. 
  článek

  článek

 10. Právo na informace. Historické intence. Ústavní konformita. Eurokonformita. Test proporcionality : z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. října 2014, čj. 8 As 55/2012-62 a ze dne 30. 10. 2012, čj. 1 As 142/2012-32.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 47, (2014), č. 7-8, s. 396-430. 
  článek

  článek