Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 11  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu III ÚS 455 03"
 1. O veřejném zájmu v právu (obecná úvodní úvaha).   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 32, (2023), č. 2, s. 1-11. 
  článek

  článek

 2. Komu patří prostor nad pozemkem a pod ním.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 6, s. 34-36. 
  článek

  článek

 3. Povaha řízení o zřízení práva nezbytné cesty, aneb jde skutečně o řízení sporné?.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 12, s. 29-34. 
  článek

  článek

 4. Stavba neoprávněná : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4461/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 4, s. 749-758. 
  článek

  článek

 5. Zmírnění křivd (restituce), církev (náboženská společnost), vyvlastnění : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2017, sp. zn. 28 Cdo 349/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 8, s. 1496-1513. 
  článek

  článek

 6. Vypořádání staveb na pozemku cizího vlastníka.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 1-2, s. 32-39. 
  článek

  článek

 7. Aplikace ustanovení nového občanského zákoníku o přestavku a o neoprávněné stavbě na stavby zřízené před 1. 1. 2014. Přehled judikatury o neoprávněné stavbě : rozsudek NS z 10. 5. 2017, sp. zn. 22 Cdo 5780/2016.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 7-8, s. 228-231. 
  článek

  článek

 8. Nejvyšší soud České republiky: Právní režim vypořádání neoprávněných staveb, zřízených před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 16. 3. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4461/2015.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 15-16, s. 567-569. 
  článek

  článek

 9. Zásadní důvod pro odstranění neoprávněné stavby. K dovolacímu přezkumu rozhodnutí o neoprávněné stavbě : usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.10.2009, sp. zn. 22 Cdo 5357/2007.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.16, (2010), č.5, s.179-181. 
  článek

  článek

 10. Odstranění neoprávněné stavby na cizím pozemku : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21.10.2009, č.j. 22 Cdo 5357/2007.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Rok 2010, č. 11, s. 48-50. 
  článek

  článek


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.