Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 12  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu III ÚS 2984 09"
 1. Odpovědnost za škodu podle zákona o pozemních komunikacích : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1621/2020.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 11, s. 649-660. 
  článek

  článek

 2. Nejvyšší soud České republiky: Změna záměru pronajmout obecní majetek.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 20, s. 718-720. 
  článek

  článek

 3. Náhrada nákladů obci ve správním řízení : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 1. 2020, č. j. 2 As 1/2019-58.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 57-61. 
  článek

  článek

 4. Náhrada nákladů soudního řízení správního procesně úspěšnému správnímu orgánu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 4, s. 142-145. 
  článek

  článek

 5. Účelnost nákladů řízení při zastoupení účastníka advokátem v občanském soudním řízení.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 23, (2014), č.3, s. 9-16. 
  článek

  článek

 6. Judikatura NSS: Soudní poplatky a náklady řízení ve správním soudnictví.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2014), č. 9, s. 302-306. 
  článek

  článek

 7. Proč "inkasní agentury" nemají právo na náhradu za advokáta : k dezinterpretacím ústeckých rozhodnutí.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 14, (2012), č. 4, s.4-12. 
  článek

  článek

 8. Náhrada nákladov právneho zastúpenia pohľadom Ústavného súdu Českej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 14, (2012), č. 4, s.18-20. 
  článek

  článek

 9. Proč a jak české civilní soudy ignorují zákon.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 21, (2012), č.6, s.10-14. 
  článek

  článek

 10. Dozor nad rozhodováním obecních orgánů o majetkových dispozicích.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 45, (2012), č. 5-6, s. 354-383. 
  článek

  článek