Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 10  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu II ÚS 277 99"
 1. Nejvyšší správní soud České republiky: Naplnění účelu osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2022, č. j. 3 Afs 384/2019-38.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 14, (2022), č. 1, s. 69-73. 
  článek

  článek

 2. Právní postavení účastníka návrhového přestupku.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 9 (2014), suppl. 5, s. 127-139. 
  článek

  článek

 3. Zpoplatnění odvodu srážkové vody.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 9, s. 331-334. 
  článek

  článek

 4. Teleological interpretation in Czech case law.   -- In:  The lawyer quarterly -- Vol. 5, (2015), no. 2, s. 133-149. 
  článek

  článek

 5. Vybrané otázky aplikace intertemporálních pravidel přechodných ustanovení občanského zákoníku na smlouvy.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 22, s. 771-778. 
  článek

  článek

 6. Může advokát, jako soudem ustanovený kolizní opatrovník nezletilého, nahlížet do spisové dokumentace o dítěti, vedené OSPOD?.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2014, č. 6, s. 31-35. 
  článek

  článek

 7. Daň z převodu nemovitostí: podmínky osvobození od daně : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13.3.2013, čj. 5 Afs 73/2012-41.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 11, (2013), č.7, s. 670-685. 
  článek

  článek

 8. Provoz na pozemních komunikacích: pozbytí odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla; záznam bodů v registru řidičů : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3.5.2011, č. j. 8 As 33/2010-89.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 9, (2011), č.10, s.874-880. 
  článek

  článek

 9. Nahrazení prohlášení vůle vlastníka stavby rozhodnutím soudu : usnesení NS ČR sp.zn. 28 Cdo 1113/2010.   -- In:  Česká judikatura -- ISSN 1802-9981. -- Roč.2, (2010), č.9, s.114-120. 
  článek

  článek

 10. Daň z převodu nemovitostí: osvobození nové stavby od daně; pojem "dřívější užívání stavby" : podle rozsudku NSS ze dne 10.2.2010, čj. 1 Afs 1/2010-59.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 8, (2010), č.12, s.1081-1085. 
  článek

  článek  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.