Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 50  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu II ÚS 2164 10"
 1. Práva z vadného plnění v kupních smlouvách uzavíraných se spotřebitelem.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 12, s. 430-441. 
  článek

  článek

 2. Rozhodčí doložka, podjatost, neplatnost právního jednání (o. z.) : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 11. 2020, sp. zn. 23 Cdo 3972/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 6, s. 907-932. 
  článek

  článek

 3. Appointing authority v rozhodčím řízení.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 9, s. 26-32. 
  článek

  článek

 4. Nepředložení originálu směnky v insolvenčním řízení : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 9. 2020, sp. zn. 42 ICm 3725/2019.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 10, s. 34-40. 
  článek

  článek

 5. Insolvenční řízení, vykonatelnost rozhodnutí, veřejná listina, rozhodčí řízení, výkon rozhodčích nálezů : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 2018, sen. zn. 29 ICdo 72/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 1, s. 188-195. 
  článek

  článek

 6. Ochrana spotřebitele jako slabší strany v civilním soudním řízení.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 14 (2019), no. 2, s. 119-133. 
  článek

  článek

 7. Výkon rozhodčích nálezů, veřejný pořádek (o. z.) : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2016, sen. zn. 20 Cdo 676/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 4, s. 720-728. 
  článek

  článek

 8. Na co nezapomínat při sjednávání rozhodčí smlouvy.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 9, s. 29-32. 
  článek

  článek

 9. Rozhodčí doložka : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 8. 2016, sp. zn. 20 Cdo 1330/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 1, s. 91-97. 
  článek

  článek

 10. Možnost přezkumu nepřiměřenosti rozhodčích doložek ve smyslu směrnice Rady č. 93/13/EHS v rámci řízení o výkonu rozhodčího nálezu v České republice.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 27, (2018), č. 2, s. 25-31. 
  článek

  článek


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.