Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 13  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu I ÚS 631 05"
 1. K nastavení hranice kategorií škod uvedených v § 138 trestního zákoníku : nález Ústavního soudu ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 7-8, s. 61-64. 
  článek

  článek

 2. Informační povinnost a oprávněné subjekty podle § 88a odst. 2 TrŘ.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 18, (2019), č. 7-8, s. 152-155. 
  článek

  článek

 3. Úvěrový podvod, přikázání věci, řízení o dovolání : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 7. 2017, sp. zn. 8 Tdo 308/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 5, s. 815-826. 
  článek

  článek

 4. Místní příslušnost; účastenství : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2017, sp. zn. 8 Tdo 1787/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 6, s. 890-898. 
  článek

  článek

 5. K německé a švýcarské úpravě zákazu použitelnosti nezákonně získaných důkazů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 156, (2017), č. 10, s. 884-893. 
  článek

  článek

 6. Nad zásadou subsidiarity trestní represe (nejen) u majetkových trestných činů ve světle recentního rozhodnutí Ústavního soudu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 17, s. 581-589. 
  článek

  článek

 7. Extenze kriminalizace ve vztahu k možnostem trestní justice.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 155, (2016), č. 2, s. 140-153. 
  článek

  článek

 8. Účinná lítost u trestného činu zkrácení daně a aktuální stav judikatury.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2014, č. 4, s. 34-38. 
  článek

  článek

 9. K pojmu „nepravdivý údaj“ u trestného činu úvěrového podvodu a k významu zástavy pro posouzení trestní odpovědnosti pachatele za citovaný trestný čin : usnesení NS z 8.1.2014, sp.zn. 7 Tdo 1421/2013.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 13, (2014), č. 7-8, s. 192-195. 
  článek

  článek

 10. Rozhlasové a televizní vysílání: rozlišení mezi reklamou a teleshoppingem : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24.11.2011, č.j. 7 As 107/2011-71.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 10, (2012), č.6, s.587-592. 
  článek

  článek


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.