Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 5  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu I ÚS 3026 07"
 1. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci - ve prospěch jednotlivce nebo veřejné moci?.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 8, s. 793-802. 
  článek

  článek

 2. Odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci po rekodifikaci.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč.22, (2014), č. 5, s. 64-67. 
  článek

  článek

 3. Psychická zátěž způsobená trestním stíháním či výkonem vazby a její zdravotní následky : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.11.2011, sp.zn. 28 Cdo 3545/2010.   -- In:  Zdravotnické fórum -- ISSN 1214-7966. -- 2012, č.5, s. 37-40. 
  článek

  článek

 4. Náhrada škody za nezákonné rozhodnutí v trestním řízení ve světle současné judikatury nejen ÚS ČR.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Rok 2012, č.10, s. 32-34. 
  článek

  článek

 5. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.8.2009, sp.zn. 31 Cdo 3489/2007.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 62, (2010), č.3-4, s.333-342. 
  článek

  článek