Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 2  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Nález Ústavního soudu I ÚS 107 97"
  1. Věcná příslušnost soudu. Spor mezi družstvem a jeho členem : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2016, sp. zn. 26 Cdo 2915/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 2, s. 106-109. 
    článek

    článek

  2. Družstvo. Člen družstva. Majetkový podíl z transformace. Členský vklad : rozsudek NS ze dne 13.1.2010, sp.zn. 29 Cdo 1806/2009.   -- In:  Soudní judikatura z oblasti: občanského, obchodního a pracovního práva -- Roč.14, (2010), č.10, s.800-802. 
    článek

    článek