Výsledky vyhledávání

 1. Ekonomie a ekonomika / Josef Vlček.    Praha : Wolters Kluwer, 2016 . 555 stran . ISBN 978-80-7552-190-3   Signatura M 7586
  ES
  Ekonomie a ekonomika

  kniha

 2. Co to máte v počítači? : jak vypadá neúspěšný pokus o zničení jedné úspěšné firmy.   -- In:  Respekt -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 26, (2015), č. 11, s. 28-30. 
  článek

  článek

 3. Jak poznat predatorní ceny?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 15-16, s. 528-532. 
  článek

  článek

 4. Zákaz konkurence - úplatný převod majetku, běžný obchodní styk, posudek znalce : výňatek z rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.12.2012, sp.zn. 23 Cdo 608/2011.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 22, (2013), č. 1, s. 34-38. 
  článek

  článek

 5. Guiding principles for directorial conflicts of interest : Re Allied Business and Financial Consultants Ltd; O’Donnell v Shanahan.   -- In:  The modern law review -- ISSN 0026-7961. -- Vol. 74, (2011), No. 4, s. 596-607. 
  článek

  článek

 6. Kupní smlouva o převodu nemovitostí. Zákaz konkurence. Nabytí věci od nevlastníka : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.března 2011, sp.zn. 29 Cdo 5189/2008.   -- In:  Soudní judikatura z oblasti: občanského, obchodního a pracovního práva -- Roč.15, (2011), č.10-11, s.761-769. 
  článek

  článek

 7. Zákaz konkurence ve světle soukromého a veřejného práva / Jan Kocina.    Praha : C.H. Beck, 2010 . xiii, 122 s. . ISBN 978-80-7400-167-3   Signatura M 5206
  Zákaz konkurence ve světle soukromého a veřejného práva

  kniha

 8. Právo kapitálových obchodních společností : přehled judikatury s komentářem. 2. díl / Jan Dědič, Jan Lasák.    Praha : Linde, 2010 . 997-1975 s. . ISBN 978-80-7201-781-2   Signatura M 5269/2
  HP-DěPr
  Právo kapitálových obchodních společností

  kniha

 9. Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů : 2. aktualizace, duben 2009 / Daniel Kaucký ... [et al.].    Praha : Forum, 2009 . 1 sv. (na volných listech) . ISSN 1803-5043   Signatura M 4688
  kniha

  kniha

 10. Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů : 1. aktualizace, leden 2009 / Daniel Kaucký ... [et al.].    Praha : Forum, 2009 . 1 sv. (na volných listech) . ISSN 1803-5043   Signatura M 4688
  kniha

  kniha