Výsledky vyhledávání

 1. Soutěžní právo / Jiří Kindl a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxxvi, 975 stran . ISBN 978-80-7400-806-1   Signatura M 8828
  HP
  Soutěžní právo

  kniha

 2. Soutěžní právo EU : casebook : rozsudky SDEU 2006-2020 / Václav Šmejkal, Barbara Dufková.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . 514 stran . ISBN 978-80-7598-977-2   Signatura M 8829
  HP
  Soutěžní právo EU

  kniha

 3. Competition law in the EU : principles, substance, enforcement / Johan W. van de Gronden, Catalin S. Rusu.    Cheltenham : Edward Elgar Pub, 2021 . xlvii, 488 stran . ISBN 978-1-78897-476-9   Signatura Z 4436
  EP
  Competition law in the EU

  kniha

 4. The European Union and human rights : analysis, cases, and materials / Jan Wouters and Michal Ovádek ; with the editorial assistance of Katrien Martens.    Oxford : Oxford University Press, 2021 . xliii, 723 stran . ISBN 978-0-19-881418-4   Signatura Z 4462
  EP
  The European Union and human rights

  kniha

 5. Unijní ochrana hospodářské soutěže jako argument pro přistoupení EU k Úmluvě.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 1-2, s. 37-40. 
  článek

  článek

 6. Právo proti nekalé soutěži / Daniel Patěk.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xi, 215 stran . ISBN 978-80-7552-880-3   Signatura M 8744
  OP
  Právo proti nekalé soutěži

  kniha

 7. Ústavní soud neshledal důvody ke zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her : nález pléna Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 41/18.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 3, s. cxiv-cxviii. 
  článek

  článek

 8. Kolize hospodářské soutěže a principů 3E - veřejné zakázky v oblasti IT.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 29, (2020), č. 4, s. 22-35. 
  článek

  článek

 9. Obchodní právo / Přemysl Raban a kolektiv.    Brno : Václav Klemm, 2020 . 704 stran . ISBN 978-80-87713-19-8   Signatura M 8835
  HP
  Obchodní právo

  kniha

 10. Wettbewerbsverzerrung im Einzelhandel durch die Corona-Schutzverordnungen?.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 135, (2020), Heft 24, s. 1557-1566. 
  článek

  článek