Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 193  
Váš dotaz: Předmět (klíč.slova) = "Hospodářská soutěž"
 1. Ústavnost § 257 písm. j) ZVZ : nález ÚS z 2. 11. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 24/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 11. 
  článek

  článek

 2. Die Regulierung von Online-Plattformen.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 38, 2022, s. 2730-2734. 
  článek

  článek

 3. Soutěžní právo / Jiří Kindl a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxxvi, 975 stran . ISBN 978-80-7400-806-1   Signatura M 8828
  HP
  Soutěžní právo

  kniha

 4. Soutěžní právo EU : casebook : rozsudky SDEU 2006-2020 / Václav Šmejkal, Barbara Dufková.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . 514 stran . ISBN 978-80-7598-977-2   Signatura M 8829
  HP
  Soutěžní právo EU

  kniha

 5. Competition law in the EU : principles, substance, enforcement / Johan W. van de Gronden, Catalin S. Rusu.    Cheltenham : Edward Elgar Pub, 2021 . xlvii, 488 stran . ISBN 978-1-78897-476-9   Signatura Z 4436
  EP
  Competition law in the EU

  kniha

 6. The European Union and human rights : analysis, cases, and materials / Jan Wouters and Michal Ovádek ; with the editorial assistance of Katrien Martens.    Oxford : Oxford University Press, 2021 . xliii, 723 stran . ISBN 978-0-19-881418-4   Signatura Z 4462
  EP
  The European Union and human rights

  kniha

 7. Unijní ochrana hospodářské soutěže jako argument pro přistoupení EU k Úmluvě.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 1-2, s. 37-40. 
  článek

  článek

 8. Zásada subsidiarity trestní represe z pohledu právní civilistiky.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 3, s. 19-24. 
  článek

  článek

 9. Účtování podnákladových cen jako možný způsob zneužití dominantního postavení - případ Falcon : část II.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 5, s. 18-26. 
  článek

  článek

 10. Liberace přestupků v oblasti kvality potravin v judikatuře správních soudů a soutěžněprávní souvislosti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 39-47. 
  článek

  článek