Výsledky vyhledávání

 1. Ústavní soud: Právo advokáta na obhajobu převažuje nad jeho povinností mlčenlivosti.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 29, (2021), č. 1, s. 58. 
  článek

  článek

 2. Die Anwaltsvergütung nach dem Konstenrechtsänderungsgesetz 2021.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 6, s. 345-349. 
  článek

  článek

 3. Durchsuchungen der Wohnungen und Kanzleien von Rechtsanwälten : EGMR 04.02.20 – 29786/15.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 15, s. 1077-1080. 
  článek

  článek

 4. Advokát a jeho klient / Daniela Kovářová ; autor úvodu Pavel Rychetský.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . xviii, 255 stran . ISBN 978-80-7676-105-6   Signatura M 8915
  JU
  Advokát a jeho klient

  kniha

 5. Vertretung in Zusammenarbeit mit einem beim Gericht zugelassenen Rechtsanwalt : EuGH 10.03.21 – C-739/19 .   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 21, s. 1515-1518. 
  článek

  článek

 6. Kolize povinnosti mlčenlivosti advokáta s právem na obhajobu v trestním řízení : nález Ústavního soudu ze dne 14. 10. 2020, sp. zn. II. ÚS 4071/19.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 1, s. 45-46. 
  článek

  článek

 7. ÚS k výpočtu odměny advokátovi.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 1-2, s. 12. 
  článek

  článek

 8. Kolize práva na obhajobu s povinností mlčenlivosti advokáta : nález ÚS z 14. 10. 2020, sp. zn. II. ÚS 4071/19.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 1, s. 51-52. 
  článek

  článek

 9. Kolize práva na obhajobu s povinností mlčenlivosti advokáta : nález ÚS ze 14. 10. 2020, sp. zn. II. ÚS 4071/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 14. 
  článek

  článek

 10. Nakládání s listinami zajištěnými v rámci prohlídky advokátní kanceláře : nález ÚS z 5. 3. 2021, sp. zn. II. ÚS 2007/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 122. 
  článek

  článek